top of page
robdeschutterbe_two_women_inside_a_brewery_brewery_in_the_style_93faea34-1e4b-4bb2-97e8-61

Ursula von der Leyen i inni liderzy Unii Europejskiej:

Sfinansujmy nowy wielki krok dla ludzkości: nowe mięso i mleko
 

Zainwestujmy w transformację produkcji białka, która uczyni z Europy światowego lidera w produkcji zrównoważonych białek, takich jak mięsa i nabiały roślinne, z precyzyjnej fermentacji i z hodowli komórkowej.

LIST OTWARTY

Szanowna Pani Przewodnicząca Komisji von der Leyen i [Minister Gospodarki w państwie członkowskim]

 

Wzywamy Państwa do zainwestowania 25 mld euro w okresie od dziś do roku 2030, aby sfinansować szybką transformację produkcji białek i uczynić Europę światowym liderem w kluczowej technologii produkcji zrównoważonych białek.


 

Stoimy u progu rewolucji technologicznej i żywnościowej, która nie miała precedensu od czasu powstania rolnictwa tysiące lat temu. Ta rewolucja, której liderem jest szybko rozwijający się sektor produkcji białek bez udziału zwierząt, stawia nas jako Europejczyków przed wyborem: inwestować teraz i czerpać korzyści, czy też wstrzymywać się i zwlekać, podczas gdy reszta świata przejmuje inicjatywę.  

 

Dzisiejsze rolnictwo jest największą pojedynczą przyczyną utraty bioróżnorodności i przyczynia się do emisji nawet jednej trzeciej wszystkich gazów cieplarnianych - więcej niż wszystkie nasze samochody, samoloty i statki razem wzięte. Większość szkód spowodowana jest przez hodowlę zwierząt, która pokrywa 26% powierzchni Ziemi, czyli więcej niż wszystkie lasy świata łącznie. Tymczasem wojny, negatywne skutki zmian klimatycznych i niestabilność łańcucha dostaw powodują niedobory żywności, które zagrażają naszemu bezpieczeństwu żywnościowemu.

 

Kryzys wywołany przez stosowane przez nas diety wydaje się nie do pokonania. Ale czy rzeczywiście tak jest? Tak jak czyste źródła energii szybko zastępują paliwa kopalne, tak zrównoważona produkcja białka wykazuje potencjał do wyparcia najbardziej szkodliwych form rolnictwa zwierzęcego w niewyobrażalnym wcześniej tempie i skali.

 

Zrównoważona produkcja białka obejmuje trzy kluczowe obszary innowacji: precyzyjną fermentację (zaawansowana forma warzenia, w której mikroflora jest wykorzystywana do produkcji poszczególnych białek i tłuszczów występujących w produktach zwierzęcych), mięso komórkowe (metoda, w której komórki zwierzęce są rozmnażane w bioreaktorze w celu wytworzenia prawdziwych tkanek zwierzęcych) oraz żywność pochodzenia roślinnego (która obejmuje wszystko, od 

pełnowartościowej fasoli i roślin strączkowych do mleka roślinnego i roślinnych burgerów, kiełbas i steków).

 

Spośród nich precyzyjna fermentacja okazuje się szczególnie obiecująca, lecz jak dotąd poświęca się jej najmniej uwagi. W tej dziedzinie innowatorzy technologii żywności udoskonalili starożytny proces warzenia piwa, aby dokonać czegoś niezwykłego: wytworzyć białka, które są biologicznie identyczne z tymi, które znajdujemy w tradycyjnym mięsie i nabiale. Dzięki współpracy ze światem mikrobów, firmy zajmujące się precyzyjną fermentacją w Europie dysponują możliwościami technicznymi pozwalającymi na produkcję bez udziału zwierząt sera, który topi się, pachnie i smakuje tak samo jak ser, który jemy dzisiaj. Tymczasem za naszymi granicami na rynek trafiają już precyzyjnie fermentowane lody, białka jaj, "krwawiące" burgery i wiele innych. Co najważniejsze, precyzyjna fermentacja jest już sprawdzona w skali globalnej, produkując 99% światowej insuliny, ponad 80% światowej podpuszczki i zdecydowaną większość światowego kwasu cytrynowego.

 

Korzyści środowiskowe i socjoekonomiczne wynikające z transformacji białkowej są ogromne. Przejście na zrównoważone białka mogłoby ograniczyć wpływ mięsa na klimat nawet o 92%, a inwestycje w tym sektorze oferują największy potencjał dekarbonizacji spośród wszystkich branż w przeliczeniu na dolara zainwestowanego kapitału - większy nawet niż bezpośrednie inwestycje w czystą energię. Z ekologicznego punktu widzenia, dzięki uwolnieniu ogromnych obszarów ziemi od hodowli zwierząt, przejście to umożliwi odbudowę przyrody na niespotykaną dotąd skalę, co może pomóc w przywróceniu pierwotnych siedlisk i sekwestracji dwutlenku węgla z atmosfery.

 

Z gospodarczego punktu widzenia w pełni rozwinięty sektor zrównoważonego białka mógłby przynieść 1,1 biliona dolarów wartości dodanej brutto i stworzyć do 2050 r. nawet 9,8 mln proekologicznych miejsc pracy na całym świecie.  Te miejsca pracy w sektorze ekologicznym będą obejmować również korzyści dla rolników, nie tylko w związku z produkcją składników roślinnych i surowców do procesów produkcji białka, ale także w związku z opłatami za usługi ekosystemowe związane z pochłanianiem dwutlenku węgla na terenach przywracanych dzikiej naturze.

 

Ale największą z wszystkich tych korzyści jest niezrównana odporność zrównoważonych białek na wstrząsy i niestabilność kruchych łańcuchów dostaw naszego obecnego systemu żywnościowego. Sam ten powód jest wystarczający dla reszty świata, aby szybko rozwijać tę technologię. Wiodące kraje, takie jak Singapur, Kanada, USA, Izrael, Japonia i Chiny są teraz światowymi liderami w zapewnianiu wsparcia dla badań, rozwoju i komercjalizacji zrównoważonych białek, jednocześnie szybko zmieniając środowisko regulacyjne, podatkowe oraz wymagania dotyczące etykietowania tak, aby pomóc im wejść na rynek. W USA dostępne są już dla konsumentów lody i mleko z precyzyjnej fermentacji, podczas gdy w Singapurze na rynku dostępne jest już mięso komórkowe.

 

Jednak wygląda na to, że w Europie utknęliśmy w przeszłości. W sytuacji, gdy Włochy planują zakaz hodowli komórkowej mięsa, a główne państwa członkowskie pozbawiają ten sektor inwestycji publicznych, znów pozostajemy w tyle. Europejczycy z zaniepokojeniem patrzyli, jak dzieje się to w przypadku usług internetowych i informacyjnych, sztucznej inteligencji i wielu innych zaawansowanych technologicznie branży ale nie możemy bezczynnie patrzeć, jak dzieje się to z naszą żywnością. Rewolucja białkowa dokona się, z Europą lub bez niej. Jedyną kwestią jest teraz, czy z dumą pomożemy w prowadzeniu tej transformacji, czy też będziemy biernymi obserwatorami. Biorąc pod uwagę, że inni już przodują w tym wyścigu, jest to obecnie nagląca kwestia fundamentalnego bezpieczeństwa żywnościowego dla naszego kontynentu.


 

Dlatego też niżej podpisani wzywają Państwa do zobowiązania się do natychmiastowego zainwestowania 25 mld euro do 2030 r. w celu przyspieszenia rozwoju i komercjalizacji europejskiego przemysłu zrównoważonych białek. Kwota ta, choć ambitna, stanowi zaledwie 5 procent 500 mld euro, które w ramach planu inwestycyjnego "Zielonego Ładu" mają zostać wydane w tym samym terminie na ekologiczne gałęzie przemysłu, i blednie w porównaniu do 420 mld euro środków publicznych, które mają zostać wydane w ramach wspólnej polityki rolnej do końca dekady. Ponadto, inwestycja ta odzwierciedla fakt, że zrównoważone białka muszą być traktowane równie poważnie, jak inne istotne zielone technologie, takie jak energia wiatrowa, słoneczna i wodorowa: sektory, które korzystają też z wartego 210 miliardów euro planu REPowerEU. Dzięki takim inwestycjom publicznym możemy również zapewnić, że korzyści płynące z transformacji w kierunku zrównoważonych białek będą szeroko rozpowszechniane w sposób otwarty i nie zostaną całkowicie przejęte przez korporacje sektora prywatnego.

 

Wierzymy, że ten krok, wraz z niezbędnymi udoskonaleniami w zakresie regulacji, podatków i etykietowania, sprawi, że rewolucja żywnościowa stanie się nie do zatrzymania i że pożywne i przystępne cenowo diety staną się dostępne dla wszystkich, przy jednoczesnym uwolnieniu ogromnych korzyści ekologicznych, klimatycznych i ekonomicznych. Czas na nowo odkryć naszego europejskiego ducha innowacji i przedsiębiorczości. Czas, aby Europa stanęła na czele rewolucji żywnościowej.


Z wyrazami szacunku,

Wsparcie naszego listu otwartego

Jesteśmy dumni, że uzyskaliśmy wsparcie wiodących organizacji, naukowców i liderów opinii, którzy podzielają naszą wizję zrównoważonej przyszłości białek. Ich zaangażowanie i wiedza potwierdzają znaczenie tej sprawy. Dołącz do nas i dodaj swój głos do rosnącego ruchu.

Również chcesz się podpisać?

List otwarty jest otwarty dla naukowców, liderów myśli, liderów biznesu, liderów politycznych na zaproszenie.
Zachęcamy do skontaktowania się z nami, jeśli chcesz dołączyć do tej inicjatywy.

bottom of page